Dziś jest 25 czerwca 2017 (niedziela)


 w najnowszym numerze 


Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy
dodano: 2017-04-18

Na zamku w Gostyninie odbyła się 8 marca 2017 r. konferencja „Kształcenie kierowców – jak dostosować program szkół branżowych do narastających potrzeb rynku pracy”. Konferencję zorganizowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przy współpracy władz Powiatu Gostynińskiego. Prezes ZMPD Jan Buczek po raz kolejny podkreślił, jak bardzo branży doskwiera brak kierowców. – Choć są prywatne kursy i są pieniądze z powiatowych urzędów pracy na kształcenie kierowców, to wszystko jest ciągle kroplą w morzu potrzeb – stwierdził.

     
czytaj wiecej...


Iluzoryczny spokój w portach nad Kanałem La Manche
dodano: 2017-04-18

Niespokojna sytuacja na przejściach granicznych wzdłuż kanału La Manche była głównym tematem spotkania przedstawicieli brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) oraz straży granicznej z delegacją IRU. Odbyło się ono 24 marca 2017 r. w Brukseli. Mimo likwidacji „dżungli” w Calais bezpieczeństwo na granicy francusko-brytyjskiej nie poprawiło się.

     
czytaj wiecej...


Drogi dla ciężarówek
dodano: 2017-04-18

Coraz więcej dróg otwartych jest dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony, jednak nadal jest to nie wystarczająca ilość. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje rozporządzenie zwiększające długość dróg krajowych dopuszczających nacisk do 11,5 tony do 10 455 km (o 3 594 km). Mimo to długość dróg krajowych otwartych dla nacisku osi do 8 ton wyniesie 1 996 km (oznacza to zmniejszenie o 112 km).

     
czytaj wiecej...


Monitorowanie drogowego przewozu towarów
dodano: 2017-04-18

Od 18 kwietnia 2017 roku obowiązuje kontrowersyjna ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Objęte nim będą niektóre rodzaje towarów określonych ustawą - należą do nich w szczególności: paliwa silnikowe i pochodne (w tym biodiesel),  oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohol etylowy całkowicie skażony, susz tytoniowy. Obowiązek zgłoszenia do rejestru dotyczyć będzie sytuacji, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

     
czytaj wiecej...


Jan Buczek: Bezpieczeństwo jest najważniejsze
dodano: 2017-03-09

Wydarzenia podczas tragicznego poniedziałku 19 grudnia 2016 r. zapamiętam do końca życia. Niewysłowiona tragedia, śmierć tylu niewinnych osób, zamordowanie naszego rodaka... Życie pokazało, jak łatwo jest wykorzystać ciężarówkę do za- machu terrorystycznego. Dziś najważniejszym celem powinna być troska o to, by każda zaparkowana ciężarówka była bezpieczna, żeby nie mogła jej uruchomić osoba nieupoważniona.

     
czytaj wiecej...


Kształcenie kierowców
dodano: 2017-03-09

Zrzeszenie zbiera informacje o potrzebach szkół i samorządów, aby w nowym roku szkolnym zorganizować jak najwięcej klas kształcących w kierunku kierowca-mechanik. W tym roku klasy o profilu kierowca-mechanik uruchomiło ponad 40 szkół. Jednak podstawa programowa w tych szkołach jest niewystarczająca – wciąż brakuje kształcenia kierowców o kategorii C oraz C+E.


     
czytaj wiecej...


Rejestracja kierowców wykonujących kabotaż na terenie Włoch
dodano: 2017-03-09

We Włoszech 26 grudnia 2016 r. wszedł w życie Dekret Ministerialny
z 10 sierpnia 2016 r., który wprowadza prewencyjny obowiązek informowania o oddelegowaniu zatrudnionego pracownika do Włoch, przy użyciu formularzy wprowadzonych tym samym dekretem.

     
czytaj wiecej...


Jak odkorkować polsko-ukraińskie przejścia graniczne
dodano: 2017-03-09
Ułatwienie funkcjonowania transportu międzynarodowego w przewozach Ukraina – Polska było tematem spotkania funkcjonariuszy Izby Celnej, Straży Granicznej oraz przewoźników z obu krajów, które odbyło się w Dorohusku.
     
czytaj wiecej...


Przedstawicielstwo w Brukseli
dodano: 2016-12-13

ZMPD uruchomiło przedstawicielstwo w samym centrum unijnego ustawodawstwa m.in. po to, aby lepiej monitorować prace instytucji unijnych, które mają wpływ na regulacje dotyczące transportu. Szybki dostęp do informacji oraz osób tworzących unijne prawo jest niezwykle istotny dla polskich przewoźników. Niemal 80 proc. przepisów obowiązujących w naszym kraju tworzonych jest właśnie w Brukseli.

     
czytaj wiecej...


Podróże służbowe kierowców
dodano: 2016-12-13

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przewoźnicy nie muszą płacić kierowcom ryczałtów za noclegi. Odwrócił tym samym uchwałę Sądu Najwyższego z 2014 roku. Z uwagi na powyższe, nie ulega wątpliwości, że nadszedł już czas aby kwestie zwrotu należności kierowców odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze zostały odrębnie uregulowane. Zagadnienia te mogą okazać się bardzo istotne w kontekście unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników, a więc czasowego wykonywania pracy w innych krajach.

     
czytaj wiecej...

« poprzednia | 1 | 2 | nastepna »


Mercedes-Benz
 
 (c). 2012 ZMPD. Wszelkie prawa zastrzezone.