Dziś jest 27 lipca 2016 (środa)


 w najnowszym numerze 


Europa przeciwko Loi Macron
dodano: 2016-06-15

Przez pół Europy 31 maja 2016 r. przeszła fala protestów przeciwko wchodzącej w życie 1 lipca 2016 r. ustawie Macrona, mającej doprowadzić do wyeliminowania zagranicznych przedsiębiorców z francuskiego rynku transportu drogowego.To, co nam obiecywano podczas negocjacji akcesyjnych – że będziemy mogli korzystać z olbrzymiego rynku usług i że będziemy mogli usługi wykonywać na terenie każdego z państw na warunkach, jakie obowiązują w naszym kraju – okazało się  fikcją.

     
czytaj wiecej...


Polsko-irańska konferencja transportowa
dodano: 2016-06-15

W Gdańsku 11 maja 2016 r. po raz pierwszy od dziesiątek lat spotkali się przewoźnicy Iranu i Polski, aby omówić wzajemne otwarcie rynków transportowych. Inicjatorem rozmów gospodarczych było Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Głównym celem spotkania było rozszerzenie wymiany handlowej i intensyfikacja przewozów drogowych między obydwoma krajami oraz odnowienie umowy o międzynarodowych przewozach drogowych z grudnia 1976 roku.

     
czytaj wiecej...


Szkolenia kierowców ruszą jesienią
dodano: 2016-06-15

Przedstawiciele ZMPD spotkali się 19 maja 2016 roku z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Uzgodnienia przyjęte podczas rozmowy wskazują na realne szanse uruchomienia kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zawodzie kierowca-mechanik już w roku szkolnym 2016/2017, z uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji wstępnej i prawa jazdy w kategorii C. Stanowi to zwieńczenie kilkuletnich starań Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce o wprowadzenie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w deficytowym i poszukiwanym na rynku zawodzie kierowcy.

     
czytaj wiecej...


Polski standard usługi przewozowej
dodano: 2016-06-15

Opracowane przez ZMPD Ogólne Warunki Przewozu (zwane dalej „OWP”) mają zapewnić równowagę pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą oraz ujednolicić praktyki w skali kraju. Większość branż świadczących usługi narzuca klientom własne warunki ogólne ich wykonania. Dobrym przykładem są towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki. Tymczasem w przewozach samochodowych to zleceniodawca określa warunki wykonywania usługi, gdy odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.

     
czytaj wiecej...


Przewozy polsko-rosyjskie
dodano: 2016-04-20

Porozumienie z Rosją w sprawie zezwoleń zawarte, nie wiadomo tylko, jak będzie w praktyce wyglądała jego realizacja. Wymiany zezwoleń dokonano po opublikowaniu przez Rosję 6 kwietnia zmienionego rozporządzenia w sprawie kontroli transportu, które weszło w życie 17 kwietnia. W sumie Polska otrzyma na ten rok 190 tys. zezwoleń, w tym 40 tys. na przewozy do krajów trzecich.

     
czytaj wiecej...


Szkoła to najlepsze miejsce do nauki zawodu kierowcy
dodano: 2016-04-20

Złe i drogie szkolenia komercyjne, nieprecyzyjne przepisy oraz marnowanie pieniędzy publicznych – to największe bariery utrudniające edukację kierowców zawodowych w polskim systemie oświaty. MEN do tej pory nie wydał rozporządzenia wprowadzającego podstawę programową, która umożliwi wprowadzenie zawodu kierowca-mechanik do szkół. Rzecznik prasowy MEN wyjaśnia, że uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu trwały do dnia 5 kwietnia. Projekt rozporządzenia jest gotowy, finalizowane są prace legislacyjne zmierzające do podpisania rozporządzenia. 

     
czytaj wiecej...


Przewoźnicy współpracują ze szkołami
dodano: 2016-04-20

Samorządy i szkoły zawodowe przygotowują się do kształcenia kierowców-mechaników. Także wśród młodzieży jest duże zainteresowanie, a lokalni przedsiębiorcy gotowi są pomóc w organizacji praktyk. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych już zaprezentowało uczniom gimnazjów w kilku szkołach zawodowych województwa pomorskiego atrakcyjny zawód kierowcy-mechanika i zaoferowało pomoc w przygotowaniu nauczycieli oraz prowadzeniu praktyk. Podobne spotkania odbyły się na Podlasiu i Mazowszu.

     
czytaj wiecej...


Rząd i przewoźnicy – jesteśmy przeciw!
dodano: 2016-04-20

Na posiedzeniu w Strasburgu 8 marca br. Komisja Europejska przedstawiła propozycje rewizji przepisów dotyczących delegowania pracowników, czyli zmianę dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy dyrektywy w swoim obecnym brzmieniu zapewniają kompromis pomiędzy ochroną praw pracowniczych a swobodą świadczenia usług.

     
czytaj wiecej...


Zmiany w systemie TIR od 1 lipca br.
dodano: 2016-04-20

IRU w Genewie od dłuższego czasu prowadziła prace, przy aktywnym wsparciu ze strony stowarzyszeń krajowych, w tym ZMPD, mające na celu podniesienie atrakcyjności karnetu TIR, a co za tym idzie – zwiększenie zainteresowania karnetami i zwiększenie transparentności samej procedury TIR. 1 lipca 2016 roku jest datą wprowadzenia szeregu zmian w procedurze TIR. Pomimo wielu starań IRU, nie udało się zakończyć kryzysu systemu TIR w Rosji. Jednak doszło do zmiany stanowiska strony rosyjskiej, np. w kwestii otwarcia dla przewozów pod osłoną karnetu TIR 45 przejść granicznych w styczniu tego roku.

     
czytaj wiecej...


 
 
 (c). 2012 ZMPD. Wszelkie prawa zastrzezone.