Dziś jest 26 maja 2016 (czwartek)


 w najnowszym numerze 


Przewozy polsko-rosyjskie
dodano: 2016-04-20

Porozumienie z Rosją w sprawie zezwoleń zawarte, nie wiadomo tylko, jak będzie w praktyce wyglądała jego realizacja. Wymiany zezwoleń dokonano po opublikowaniu przez Rosję 6 kwietnia zmienionego rozporządzenia w sprawie kontroli transportu, które weszło w życie 17 kwietnia. W sumie Polska otrzyma na ten rok 190 tys. zezwoleń, w tym 40 tys. na przewozy do krajów trzecich.

     
czytaj wiecej...


Szkoła to najlepsze miejsce do nauki zawodu kierowcy
dodano: 2016-04-20

Złe i drogie szkolenia komercyjne, nieprecyzyjne przepisy oraz marnowanie pieniędzy publicznych – to największe bariery utrudniające edukację kierowców zawodowych w polskim systemie oświaty. MEN do tej pory nie wydał rozporządzenia wprowadzającego podstawę programową, która umożliwi wprowadzenie zawodu kierowca-mechanik do szkół. Rzecznik prasowy MEN wyjaśnia, że uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu trwały do dnia 5 kwietnia. Projekt rozporządzenia jest gotowy, finalizowane są prace legislacyjne zmierzające do podpisania rozporządzenia. 

     
czytaj wiecej...


Przewoźnicy współpracują ze szkołami
dodano: 2016-04-20

Samorządy i szkoły zawodowe przygotowują się do kształcenia kierowców-mechaników. Także wśród młodzieży jest duże zainteresowanie, a lokalni przedsiębiorcy gotowi są pomóc w organizacji praktyk. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych już zaprezentowało uczniom gimnazjów w kilku szkołach zawodowych województwa pomorskiego atrakcyjny zawód kierowcy-mechanika i zaoferowało pomoc w przygotowaniu nauczycieli oraz prowadzeniu praktyk. Podobne spotkania odbyły się na Podlasiu i Mazowszu.

     
czytaj wiecej...


Rząd i przewoźnicy – jesteśmy przeciw!
dodano: 2016-04-20

Na posiedzeniu w Strasburgu 8 marca br. Komisja Europejska przedstawiła propozycje rewizji przepisów dotyczących delegowania pracowników, czyli zmianę dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy dyrektywy w swoim obecnym brzmieniu zapewniają kompromis pomiędzy ochroną praw pracowniczych a swobodą świadczenia usług.

     
czytaj wiecej...


Zmiany w systemie TIR od 1 lipca br.
dodano: 2016-04-20

IRU w Genewie od dłuższego czasu prowadziła prace, przy aktywnym wsparciu ze strony stowarzyszeń krajowych, w tym ZMPD, mające na celu podniesienie atrakcyjności karnetu TIR, a co za tym idzie – zwiększenie zainteresowania karnetami i zwiększenie transparentności samej procedury TIR. 1 lipca 2016 roku jest datą wprowadzenia szeregu zmian w procedurze TIR. Pomimo wielu starań IRU, nie udało się zakończyć kryzysu systemu TIR w Rosji. Jednak doszło do zmiany stanowiska strony rosyjskiej, np. w kwestii otwarcia dla przewozów pod osłoną karnetu TIR 45 przejść granicznych w styczniu tego roku.

     
czytaj wiecej...


 
 
 (c). 2012 ZMPD. Wszelkie prawa zastrzezone.